🔴 5. Toplantı-Türkiye

5. toplantıda, tüm ulusal ve uluslararası ortaklar olarak, proje bitiş tarihinden önce bitirmemiz gereken nihai uygulama ve dokümantasyonu tartışmak için bir kapanış toplantısı yaptık. Ayrıca devam eden yaygınlaştırma faaliyetlerini ve proje çıktılarımızın görünürlüğünü nasıl artırabileceğimizi tartıştık. Son olarak, olası makaleler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.