🔴 5. stretnutie – Turecko

Na 5. stretnutí sme ako všetci národní a medzinárodní partneri uskutočnili záverečné stretnutie, na ktorom sme prediskutovali finálnu implementáciu a dokumentáciu, ktorú musíme dokončiť do termínu uzávierky projektu. Diskutovali sme aj o prebiehajúcich aktivitách v oblasti šírenia a o tom, ako môžeme zvýšiť viditeľnosť výstupov nášho projektu. Nakoniec sme si vymenili nápady na možné články.