🔴 Çoğaltıcı Etkinlikler

Bu son toplantı Ankara’da yapıldı. Başvuran kuruluş olan Hacettepe Üniversitesi, çarpan etkinliği olarak bir Okul Dışı Öğrenme Konferansına (https://icilcongress.org/) ev sahipliği yapmıştır. Bu etkinlik, müfredatın ve e-kitabın yaygınlaştırılması için iyi bir fırsat sağladı.Konferans sırasında proje ortaklarına müfredat ve okul dışı etkinliklerle ilgili üç atölye çalışması verilerek projenin etkisinin artması sağlanmış ve uygulayıcılara müfredat tanıtılmıştır. Ayrıca katılımcı ülkelerin dilinde arayüzlere sahip olan proje web sayfası, projenin sürdürülebilirliğini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Diğer farklı grup katılımcılarımız da proje sonundaki çoğaltıcı etkinliğe katılmışlardır. Bu katılımcılar öğretmenler, öğretmen adayları, öğretmen eğitimcileri, bilim merkezi personeli ve müze rehberleridir. Çoğaltan etkinlik için afişler hazırlandı ve sosyal medyadan duyuruldu. Afişler ayrıca Türkiye’deki üniversitelere de resmi yazı ile gönderildi. Fikri çıktıların tanıtıldığı seminerlere katıldılar. Müfredat modülleri (basılı kitap olarak) onlara ücretsiz olarak verildi.