🔴 2. setkání – Česká republika

Úspěšně jsme uskutečnili druhé setkání našeho projektu Erasmus + s názvem „ Vytvoření  mimoškolního kurikula pro učitelské vzdělávací programy (DOSLECTEP)“ jako online setkání na platformě  ZOOM kvůli Covid-19. Všechny  úkoly na zpracovávaných výstupech našeho projektu pokračují podle plánu. Chtěli bychom poděkovat všem našim partnerům za jejich mimořádné úsilí.