🔴 2. stretnutie – Česko

Úspešne sme zorganizovali 2. stretnutie nášho projektu Erasmus+ s názvom Príprava kurikula pre vzdelávanie mimo školy pre učiteľské študijné programy, kvôli COVID-19 prostredníctvom on-line platformy ZOOM. Všetky úlohy projektu pokračujú podľa plánu. Ďakujeme všetkým partnerom za ich mimoriadne úsilie.