🔴 Diseminační aktivity

Toto závěrečné setkání se konalo v Ankaře v Turecku. Žadatelská organizace uspořádala mimoškolní konferenci (https://icilcongress.org/) jako multiplikační akci. Tato aktivita poskytla příležitost pro šíření kurikula a elektronické knihy.Během konference se partnerům projektu uskutečnily tři workshopy o kurikulu a mimoškolních aktivitách, takže hodnota projektu vzrostla a kurikulum bylo představeno odborníkům z praxe. Kromě toho webová stránka projektu, která měla rozhraní v jazyce zúčastněných zemí, zajišťovala udržitelnost a šíření projektu. Naši další účastníci různých skupin byli také ti, kteří se zúčastnili multiplikační akce na konci projektu. Těmito účastníky byli učitelé služeb, předškolní učitelé, vychovatelé učitelů, pracovníci vědeckých center a průvodci muzeí. Pro multiplikační akci byly připraveny plakáty, které byly vyhlášeny sociálními sítěmi. Na univerzity v Turecku byly zaslány také plakáty s oficiálním písmem. Navštěvovali semináře, kde byly představeny intelektuální výstupy. Učební moduly (jako tištěná kniha) jim byly poskytnuty zdarma.