🔴 5. setkání – Turecko

Na 5. setkání jsme jako všichni národní a mezinárodní partneři uspořádali závěrečnou schůzku, na které jsme prodiskutovali finální implementaci a dokumentaci, kterou musíme dokončit před termínem projektu. Diskutovali jsme také o probíhajících diseminačních aktivitách a o tom, jak můžeme zvýšit viditelnost výstupů našeho projektu. Nakonec jsme si vyměnili nápady na možné články.