💢 O Projektu

Cílem projektu je vyvinout mimoškolní kurikulum pro učitelské studijní programy pomocí těchto kroků: 1) identifikace různých prostředků, přístupů a zdrojů používaných v různých zemích v mimoškolním vzdělávání, které byly úspěšně realizovány v průběhu posledních let, a které nabízejí získáváni kvalitních dovedností, 2) osvojování kvalitních kompetencí prostřednictvím vědomostí a dovednosti souvisejících se strategiemi, metodami a technikami, které lze použít při mimoškolních činnostech, 3) spolupráce s partnery při budování opor, které pomohou vyvinout příslušné mimoškolní kurikulum, 4) otestování a optimalizace vytvořeného kurikula nejprve na Hacettepe University (koordinátor projektu), 5) nabízení a implementace vytvořeného kurikula v partnerských zemích.

Kurikulum bude zahrnovat následující aspekty: interdisciplinární souvislosti, STEM vzdělávání, používání mobilních aplikací, virtuální muzea, rozšířená realita, odpovídající hodnocení. Cílem vytvářeného kurikula je zkombinovat teoretické základy s aplikačními aktivitami vytvořením učebních prostředí na určitém místě mimo školu. Teoretické znalosti budou rozvíjeny prostřednictvím intenzivní spolupráce na základě informací ze zdrojů, které vyplynuly z národních a mezinárodních mimoškolních výzkumů a příkladů dobré praxe učitelů a projektových expertů. Za účelem podpory aplikace teorie v praxi budou budoucí učitelé ve svém pregrduálním vzdělávání vytvářet učební prostředí volbou alespoň jednoho z mimoškolních učebních prostředí (např. planetárium, muzeum, zoo atd.)

Projekt bude zahájen analýzou potřeb, která bude shromažďovat vstupy od různých zúčastněných stran (např. akademických pracovníků, učitelů ve  formálním vzdělávání soukromých (Sınav Koleji) a veřejných škol (Národní ředitelství pro vzdělávání v okrese Etimesgut) a pracovníků neformálních institucí (Muğla BİLSEM). Analýza potřeb bude informovat o tom, jaká očekávání učitelů, učitelů pregraduálního a dalšího vzdělávání jsou od nového kurikula, jak je podle jejich názoru důležité zaměřit se na mimoškolní učení. Projekt budou realizovat čtyři členské země (Německo, Česká republika, Slovensko a Turecko) a tři další přidružení partneři z Turecka. Výsledkem bude vytvoření návrhu společného obsahu vzdělávání učitelů s příspěvkem od každého partnera.

Projekt přinese dva hlavní výstupy: 1) analýza mimoškolního učení ve vybraných evropských zemích ve formě elektronické knihy, 2) mimoškolní vzdělávací program pro učitelské studijní programy. Měření efektivity aktivit projektu bude provedeno zejména analýzou kvality mimoškolních učebních prostředí vyvinutých partnery během implementace nově vyvinutého kurikula. Navíc bude využito různých hodnocení od cílových skupin pro zjištění, jak se vyvíjely jejich představy o mimoškolním učení. Tyto hodnotící nástroje zahrnují rozhovory v průběhu kurzu, dokumentaci, která prezentuje zkušenosti studentů během kurzu (např. časopisy pro budoucí učitele), formuláře hodnocení v terénu, rubriky hodnocení plánu lekce a hodnocení kurzu. Celkem sedm partnerů bude organizovat vhodné diseminační aktivity a setkání s příslušnými institucemi. Na těchto setkáních budou výstupy projektu podrobně diskutovány a bude provedena podrobná analýza spolu se zúčastněnými stranami ve všech partnerských zemích. Posledním setkáním projektu bude konference o mimoškolním vzdělávaní včetně zvaných přednášek a posterů. Účelem této konference bude poskytnout výzkumným pracovníkům příležitost navázat kontakty s odborníky a umožnit šíření vytvořeného kurikula a elektronické knihy.