💢 Partneři

Turecko

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Project Coordinator

Hacettepe University

Dr. Özlem Oktay

Atatürk University

Dr. Tuğba Yüksel

Recep Tayyip Erdoğan University

Zahraniční Partneři

Česká republika
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Dr. Vesna D. Milanovic

Univerzita Karlova

Slovensko
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD

Univerzita Mateja Bela
V Banskej Bystrici

Německo
Florian Woithe

Martin-Lutheruniversitaet
Hallewittenberg

Přidružení partneři