🔴 4. stretnutie – Nemecko

4. medzinárodné stretnutie projektu DOSLECTEP bolo opäť realizované prostredníctvom platformy ZOOM. Ďakujeme všetkým členom projektového tímu za ich participáciu a obrovské úsilie počas obdobia COVID-19.