🔴 Akcie a udalosti

Toto posledné stretnutie sa konalo v tureckej Ankare. Žiadateľská organizácia usporiadala konferenciu mimoškolského vzdelávania (https://icilcongress.org/) ako multiplikačnú akciu. Táto aktivita poskytla príležitosť na šírenie učebných osnov a elektronickej knihy.Počas konferencie sa projektovým partnerom uskutočnili tri workshopy o učebných osnovách a mimoškolských aktivitách, čím sa hodnota projektu zvýšila a učebné osnovy boli predstavené odborníkom z praxe. Okrem toho webová stránka projektu, ktorá mala rozhrania v jazyku zúčastnených krajín, zabezpečila udržateľnosť projektu a jeho šírenie. Naši ďalší účastníci rôznych skupín boli tiež tí, ktorí sa zúčastnili multiplikačného podujatia na konci projektu. Títo účastníci boli služobní učitelia, predškolskí učitelia, vychovávatelia učiteľov, pracovníci vedeckých centier a sprievodcovia múzeí. Na multiplikačnú akciu boli pripravené plagáty, ktoré zverejnili sociálne médiá. Na univerzity v Turecku boli zaslané aj plagáty s oficiálnym nápisom. Navštevovali semináre, kde boli predstavené intelektuálne výstupy. Učebné moduly (ako tlačená kniha) dostali zadarmo.